1996

1996 bød igen på et travlt forår med mange aktiviteter.

Siden Sidst 1

I 1996 var det første gang at vi havde Juletoget med til julefrokosten, pga. højdeforskellen på bordene var der lavet højbro i den ene ende

Referat fra Bestyrelsesmøde den 7. Februar

Peter holdt lysbilledforedrag om de bornholmske jernbaner, og vi havde materieldag.

Materieldagen, som var den 13. april, blev brugt på at hive alt materiellet ud af skabe og skuffer, finde ud af hvad vi havde og få dette registreret. Samtidig blev der vurderet om noget skulle sendes til auktion i klubben, eller sættes i stand til fremtidig drift.

Siden Sidst 2

Referat fra Bestyrelsesmøde den 24. April

I 1996 var der også kommet nye motorer med svinghjul på markedet, og den digitale drift begyndte så småt at blive omtalt af klubbens medlemmer.

NMJK havde dog ingen aktuelle planer om en digitalisering i 1996.

Siden Sidst 3

Referat fra Bestyrelsesmøde den 21. August

Referat fra Den ordinære generalforsamling den 28 Oktober

Der blev naturligvis også holdt oprydningsdag, så vi endnu engang kunne se hvor stort et lokale vi havde til rådighed. Derudover fik klubben midt på sommeren et flot tilskud fra Lokomotivet på 4.000 kr. til indkøb af lokomotiver. Beløbet blev naturligvis brugt, så vi også fik lidt fornyelse af trækkraft.

Dette år blev der opsat Højspændingskabler i "sydenden" af Næstved Skoven skulle først fældes in masterne kunne opsættes

Klubbens udlandsudflugt gik denne gang til Berlin og Leipzig. Der blev naturligvis set på modelbaner og jernbane i l : l.

Siden Sidst 4

Referat fra Bestyrelsesmøde den 13. November

Efteråret gik på normal vis og der blev afholdt generalforsamling og juleafslutning i god ro og orden.