2006

Jubilæumsåret.

Indtil videre har året budt på en temaaften om træer den 9. februar, hvor Søren og Thomas viste processer omkring fremstilling af nåle - og løvtræer.

Temaaften om fremstilling af træer, her er det fremstilling af løvtræer Og her er det nåletræerne der skal have en tur med spraydåsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 Januar

Siden Sidst nr. 1 2006

Invitation til Banebørstedagen

Foråret blev også brugt på et klubbesøg hos Gersagerparkens modelbaneklub ved Greve. Et besøg som virkelig viste effektivt drift, og et væld af selv kørende Faller biler.

Referat fra bestyrelsesmøde den 18 April

Referat fra bestyrelsesmøde den 30 Maj

Siden Sidst nr. 2 2006

Banebørstedagen gik stille og roligt og gav et pænt overskud. Besøgstallet virker stabilt, og det er dejligt at vi kan mødes med ligesindede på en rolig og uformel måde. I år blev spisningen af stegt flæsk og persillesovs henlagt til Mogenstrup golfklub i Mogenstrup. Dejlig mad og fint lokale at være i.

Formandens vise ord om banebørstedagen

Byggemødet den 21. august koncentreredes især om Næstved station. Det er således meningen at så meget som muligt i og omkring stationen skal være klar inden jubilæet den 11. november.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29 August

Siden Sidst nr. 3 2006

Generalforsamlingen blev afholdt den 26. oktober og ud fra det fremmødte antal medlemmer (22 mand) kan det ses at interessen for klubben er usvækket.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 26 Oktober

Referat fra bestyrelsesmøde den 31 Oktober

Jubilæumsdagen den 11. november 2006 markeres med en reception på dagen og festmiddag om aftenen. Derudover er der planlagt jubilæumsudflugt til messen i Dortmund til april.

Indbydelse til reception i anledning af klubbens 25 års jubilæum

Invitation til festmiddagen i anledning af klubbens 25 års jubilæum

Siden Sidst nr. 4 2006

NMJK's første 25 år har været en stor succes og fremtiden tegner lys for klubben, der til stadighed vil arbejde for at være Danmarks bedste modeljernbaneklub.