1989

1989 var et meget aktivt år for NMJK, og klubben fik virkelig vist flaget for omverdenen. Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af jubilæumsforberedelserne til klubbens 10 års jubilæum i 1991, da det virkelig skulle planlægges og fejres.

Status på anlægget, Februar 89

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. Marts 1989

Generelt blev der bygget meget i klubben, da både Skælskør, Høng og strækningen mod Vordingborg knapt var færdige. Det skulle nemlig kunne fungere til 10 års jubilæet.

Klubtur til Rostock den 8. April 89

Status på anlægget, April 89

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. Maj 1989

Udover den store aktivitet internt i klubben var der ”Åbent hus” to gange, i forbindelse med forskellige kulturarrangementer i byen og på Uglebroskolen.

En ting der fyldte meget i 89 var opbygningen af Møns Klindt Først det rå træskelet med net på - derefter beklædt med aviser

Siden Sidst Juni 89

Status på anlægget, Juni 89

Særtoget var virkelig blevet et rigtigt blad, udgivet i A5 format med artikler om forskellige modeljernbaner og
tips og tricks til hjemmeanlægget. Derudover var det i høj grad talerør til medlemmerne om de mange fremskridt, der skete på selve anlægget.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. August 1989

Siden Sidst September 89

Status på anlægget, September 89

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. September 1989

NMJK var også på den første udlandstur, som gik til Rostock i DDR. Fra Gedser sejledes med færgen ”Warnemünde” til Warnemünde”, og derfra med tog til selve Rostock. Dagen, med endagsvisum, blev brugt til at kigge på jernbaner, sporvogne, selve byen og lidt indkøb af modelbane.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. Oktober 1989

Formandens beretning fra generalforsamlingen

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. November 1989

Siden Sidst November 89

Klubbens stand på udstillingen i København Her er det formanden og næstformanden - Flemming Meisner og Per Larsen der passer Standen

Et af årets sidste begivenheder var klubbens deltagelse i DMJU udstillingen på DSB-skolen den 29. oktober. Et begivenhedsrigt år for NMJK og for den sags skyld og for resten af verden, pga. murens fald og lignende skelsættende begivenheder.