1988

I 1988 begyndte Særtoget at udkomme igen, men dog i form som et nyhedsbrev, der mest vat bestyrelsens talerør til medlemmerne.

Siden sidst nr. 1 1988

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. Januar 1988

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. Marts 1988

Efter tre år i klublokalet, var der efterhånden mange medlemmer, som havde materiel dernede, og derfor blev der opsat en ejermærketavle. Det betød at medlemmerne fik tildelt et mærke, f.eks. en rød prik, som så skulle være i bunden af deres materiel. På den måde kunne man skelne lokomotiver of vogne fra hinanden. Mange havde jo det samme slags materiel, da udbuddet i dansk var meget begrænset.

Siden sidst nr. 2 1988

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Maj 1988

Klubbens logo er på dette tidspunkt et Me lokomotiv, med det var jo også sidste skrig på de store baner i den periode.

Siden sidst nr. 4 1988

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. September 1988

Referat fra den ordinære generalforsamling den 24. Oktober 1988

Formandens beretning fra generalforsamlingen

Der blev holdt den traditionsrige sommerarbejdsfrokost fredag den 1. Juli, kl. 19:00 og ellers til stadighed udbygget i et jævnt tempo, og den første del omkring Præstø var blevet færdig.

Tappernøje er ved at være fuldt udbygget - Her Rislev Kirke som ligger ved indkørslen til Tappernøje fra Præstø. I Høng er man også kommet langt med landskabet og det meste af selve byen er kommet på plads.

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. November 1988