2016

2016 blev indledt med sporlægning eller rettere sporudskiftning, idet Tillig sporene på Helsingør var ved at blive udskiftet til Peco spor. Det blev sat som mål, at hovedsporene på Helsingør station skule være klar til Banebørstedagen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. Februar

Vi havde fået et par fine modeller af et S-tog og en B-vogn forærende, og disse to blev der gjort plads til i hyggerummet i en dertil fremstillet vitrine. Det blev rigtigt flot.

De store modeller af en B-vogn og 2 S-togs vogne

som vi havde fået foræret er her kommet på plads i deres vitriner

De trænger stadig til en kærlig hånd

Siden Sidst 1 - 2016

Gennem årene har klubben samlet meget materiel, og der blev overvejet mange muligheder omkring opbevaring af dette gennem foråret. En løsning med en form for paternosterværk med flere spor blev tegnet, og var rigtig god at arbejde udfra. Der blev dog ikke valgt en endelig løsning.

I begyndelsen af februar besøgte i Karlemosen Modeljernbaneklub ved Køge. Det var et hyggeligt besøg, hvor vi så deres anlæg og fik snakket på kryds og tværs. Karlemosen Modeljernklub genbesøgte os den 7. april.

Invitation til Banebørstedagen den 11. Juni

Den 18. – 23. april havde vi udlandstur som denne gang gik til Rhinen, Lorelei og Dortmund. Rejsen foregik med tog og vi boede på den første del af turen på hotel i Koblenz. Dagene gik med besøg ved Deutsches Eck, besigtigelse af Rhinen, besøg på borgen Ehrenbreitstein, sejlads på Rhinen, togkørsel langs Rhinen, tur til Lorelei - hvor vi også sang klubbens slagsang (Lorelei) på toppen af klippen mens solen brød frem, besøg på Jernbanemuseet og modeljernbaneklubben i byen samt ikke mindst god tid og fritid i Koblenz. Efter herlige dage i Koblenz fortsatte vi til Dortmund og besøgte den store hobbymessse. Efter den gik det retur til Danmark og igen med toget. Endnu dejlig klubtur.

Koblenz og Dortmund forår 2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. Maj

Siden Sidst 2 - 2016

Den 21. maj var det tid til rengøringsdag, og der blev virkelig gået til den med blandt andet total oprydning og sortering i værkstedet og nedvaskning af vægge ved Mern station.

Banebørstedagen havde dette år temaet ”Figurer og liv” som må siges at være et meget bredt tema. Vi havde i den forbindelse sikret, at der var mange steder med netop figurer og liv som f.eks. små scenerier hvor der skete ting, og hvor figurerne var opstillet i forskellige situationer. Det gav også lidt flere småfolk og scenerier på selve anlægget.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. Juli

Vi købt et nyt Lux rensetog i sensommeren, således at vi nu har to LUX rensetog til rengøring af banen.

Vores "LUX" rensevogne

med roterende børste i den ene vogn

og støvsuger i den anden

Referat fra byggemøde den 15. September

Den 28. september var der bestyrelsesmøde, hvor det altoverskyggende tema var en elregning på omkring 10.000,- kr. fra kommunen. Det viste sig at være en opsamlingsregning for de sidste 3 – 4 år, siden vi fik bimåler, så det havde sin forklaring.

Siden Sidst 3 - 2016

Efteråret blev også brugt til en opgradering og lidt andet layout på hjemmesiden.

Vi havde også besøg af Næstved Bladet som lavede en flot artikel om klubben, samt besøg fra den nystartede Møn Modeljernbaneklub.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. September

Den 27. oktober var der generalforsamling og dette år med spisning for første gang. Menuen var nem med forloren skildpadde og det blev taget godt imod af de fremmødte. Selve generalforsamlingen forløb roligt, og vi fik vedtaget at klubbens regnskabsår ændres til at være i perioden fra 1. august og til 31. juli. Dermed følger regnskabet klubbens normale åbnesæson, og der er lidt mere tid til revisionen inden generalforsamlingen.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 27. Oktober

Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. November

Den 19. november havde vi en heldagstur der blandt andet gik til den anden side af Øresund. Vi kørte fra Næstved til Malmø og besøgte Malmø Modeljernbaneklub. Herefter kørte vi nordpå, hvor vi spiste en hurtig frokost på en rasteplads nær Landskrona (meget kold vind og dermed hurtig frokost) inden vi sejlede fra Helsingborg til Helsingør. I Helsingør besøgte vi Teknisk Museum og havde et par gode timer der. Til sidst gik turen retur til Næstved.

Lidt kørsel, julehygge og så var endnu et år gået i NMJK.

Månedens Billede

Januar Februar Marts April Maj Juni
Juli August September Oktober November December