2019

Som sædvanlig havde vi julefrokost ved årets begyndelse, og i år var det 18. januar. Det er en god tradition med at holde den omkring den 20., da appetitten så er vendt tilbage efter julen.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 13. Februar.

Den 16. februar havde bestyrelsen en sorteringsdag, idet vi gennem de sidste par år havde fået en hel del effekter til klubben og senest flere kasser efter afdøde Hans Nygård Jensen. Vi fik kigget godt og grundigt på det hele, og der var rigtigt meget som enten nu eller i nær fremtid kan bruges i klubben.

Siden Sidst 1 - 2019

Kørelørdag havde vi den 9. marts, og det er endnu en tradition der er god tilslutning til. Samtidig er det helt i klubbens ånd med at alle køre sammen på vores flotte anlæg, og oplever at gøre noget sammen som på de rigtige jernbaner.

Invitation til Banebørstedagen den 8. Juni.

Banebørstebyggemødet blev afholdt 14. marts, og da temaet var ”Nærtrafik” blev fokus primært rettet mod oprangeringerne der i den sammenhæng er de vigtigste, og naturligvis at anlægget generelt virker.

Referat fra Banebørstebyggemøde den 14. marts.

Sidste år blev der lavet en fin film om klubben, hvor man så det hele fra førerrummet, altså en kørsel over hele anlægget. Efterfølgende opstod ideen om at få anlægget opmålt og det skete så i 2019. På den måde fik vi kendskab til, hvor mange meter spor vi råder over.

I maj havde vi rengøringsdag og kampen mod nullermændene gik godt. Gulvvasken var blevet noget nemmere efter det hele er blevet malet.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 30. Maj.

Lørdag den 8. juni afholdt vi Banebørstedag med temaet ”Nærtrafik”. Det gik godt og mange forhandlere og gæster havde fundet ved til klubben. En dejlig dag og hvor vejret også var med os. I år havde vi efterfølgende et nyt sted, hvor der skulle spises stegt flæsk og det var i golfklubben på Karrebækvej. Det gik godt og var et godt sted at være.

Siden Sidst 2 - 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. Juli.

Vi holdt en rolig sommerferie og i august begyndte medlemmerne igen at strømme til kælderen. Sommerfesten blev afholdt i spejderhytten i Ringstedgade, hvor der var dækket kaffebord langs jernbanen. Resten af festen foregik dog indendørs (undtagen grillningen), da vejret ikke var så sommerligt endda.

Siden Sidst 3 - 2019

Referat fra Byggemøde den 5. September.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 18. September.

21. – 22. september var vi på tur til Jylland. Denne gang foregik turen i privatbiler. Vi kørte over Fyn og fik en tår kaffe og forsatte derfra til butikken Felderbanen i Kolding, hvor der blev købt godt ind og vi fik endnu en tår kaffe. Herefter fortsatte vi til Esbjerg og spise frokost ved ”Mennesker ved havet ” (De hvide mænd). Det var pragtfuldt vejr og vi kunne sidde ude i fin sol. Efter frokost besøgte vi Esbjerg Modeljernbaneklub der havde lavet kaffebord, og der var god mulighed for at studere deres anlæg og få en god modeljernbanesnak.

Fra modeljernbaneklubben gik det afsted til den spejderhytte (FDF) vi havde lejet nord for Esbjerg på Øen. Et stort hus og to mindre hytter. Her fik vi lavet festmiddag og hygget os til ud på aftenen.

Næste dag kørte vi til Bramming og besøgte Veterantog Vest og fik en rundvisning. Herfra gik det til Koldingshus, hvor man selv kunne gå rundt og se det forskellige. Fra Koldingshus kørte vi til Fyn og indtog medbragt frokost lige efter den gamle Lillebæltsbro. Kort efter Lillebæltsbroen ligger Middelfart Modeljernbaneklub og her ankom vi i fuld sol og havde et par herlig timer med at se deres anlæg.

Referat fra klubbens ordinære generalforsamling den 31. Oktober.

Gennem året havde der været en del snak om 3D printer og laserskæring. Klubben havde derfor søgt Else og Regnar Sommers Fond med henblik på køb af 3D printer og lasermaskine.

Klubben fik tilsagn til købet, og gaven fra fonden kunne afsløres på generalforsamlingen den 31. oktober, idet beskeden var kommet fra Foden dagen før. Det vakte meget stor glæde blandt medlemmerne og klubben kan nu følge med udviklingen og hoppe med på 3D print og laserskæring.

Efter generalforsamlingen gik vi naturligvis i gang med at få bestilt både 3D printer og lasermaskine. Begge maskiner kunne dog først leveres i 2020, så der var noget at se frem til.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. November.

Siden Sidst 4 - 2019

Vi sluttede derfor 2019 af med højt humør og også stor spænding på fremtiden med både de nye maskiner og lokaleforholdene.

Månedens Billede

Januar Februar Marts April Maj Juni
Juli August September Oktober November December