2015

Januar var som altid med julefrokost og opstart af klubben efter juleferien.

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. Februar

Siden Sidst 1 - 2015

Nye sporplaner med ændring af Dalmose

En af årets opgaver var montering af acrylplader flere steder på anlæggets forkant. Det er for sikring af, at anlægget ikke ødelægges, når der er besøgende. Netop besøgende havde vi mange af i dette forår, da både modeljernbaneklubben ”Puffen” fra Odense, H0 klubben fra Aalborg, Howden og Politipensionisterne gæstede klubben i foråret. Anlægget, og særligt den nye midterdel, blev flittigt vist frem.

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. April

Hjemmesiden fik også en større omgang omkring temaet ”Fra vores udflugter og andre arrangementer”, hvor beretninger fra vores rejser er blevet lagt ind – og det hele krydret med foto. Det er ren klubhistorie.

Siden Sidst 2 - 2015

Vi havde også en temaaften, der denne gang handlende om bemaling af figurer. Carsten Rønnew og Sven Thomsen gav tips og tricks til bemaling, og mange medlemmer var mødt op, for at se hvordan det kan gøres. Som tidligere havde vi lavet arbejdende værksteder i fyrrummet, hvor man kunne gå til og fra.

Carsten i gang med at vise hvordan han gør når han maler figurer Kenneth prøver også selv om det kniber lidt med synet  Til sidst et af Carstens små mesterværker

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. Maj

Rengøringsdagen er fast og nødvendig, og rent blev der gjort inden vi kunne byde velkommen til Banebørstedagen den 13. juni. Årets tema var ”Sove – og spisevogne”, hvilket gav sig udtryk i stammerne på anlægget og klubbens udstilling. Vi var samtidig så heldige, at forfattere til den nye og om ”De blå tog” (John Poulsen og Steffen Dresler), havde mulighed for at komme forbi og holde foredrag, så det var et ekstra krydderi på Banebørstedagen. Udover temaet havde vi også en større udstilling om ombygningsprojektet af midterdelen i vores egen klub. Aftenens stegte flæsk med persillesovs var dette år flyttet til Holmegaardhallen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. Juli

Efter vel overstået sommerferie, holdt vi sommerfest i spejderhytten i Ringstedgade den 22. august. Kaffebordet var dækket tæt ved banen, - men ak DSB havde indsat togbusser, så jernbaneoplevelsen nær skinnerne blev lidt tam. Det gik nu godt alligevel og alle blev mætte.

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. September

Siden Sidst 3 - 2015

Året igennem havde en ny station, nemlig Fodby, taget form på vores anlæg. Det er en udløber af det store ombygningsprojekt, og stationen passer perfekt mellem Næstved og Dalmose. Vi købte også en ny pc til programmering, således at der kan laves et decideret programmeringsspor.

Referat fra Byggemøde den 10. September

Den 19. september var der endagstur til Stevns. Vi lagde ud med at besøge modeljernbaneklubben ”Stevnstoget”, der havde til huse ved butikken Hobbystalden. Vi fik kaffe og set deres fine bane. Samtidig blev der brugt lidt penge i butikken. Herfra gik turen til Stevnsfortet, hvor vi fik den helt store rundvisning, og det var spændende. Fra Stevnsfortet gik turen til Søren i Klippinge, og her indtog vi frokosten. Dagens sidste programpunkt var besøg hos Østsjællandske Jernbaneklub i Køge, hvor vi så på deres materiel i 1 : 1. Det var også en god oplevelse.

Endags tur til Stevnsfortet og ØSJK den 19 / 9 - 2015

Generalforsamlingen var den 29. oktober, og her kunne blandt afsløret at der i fremtiden vil være 2 køreaftener pr. måned, da der er god tilslutning til de eksisterende køreaftener. Året blev som altid afrundet med en god juleafslutning.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 29. Oktober

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. November

Siden Sidst 4 - 2015

Månedens Billede

Januar Februar Marts April Maj Juni
Juli August September Oktober November December