2018

Som så mange andre holdt vi i januar den traditionelle julefrokost med alt hvad dertil hører.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 31. Januar

Siden Sidst 1

Overalt i klubben var der mange projekter i gang. Også ved arbejdsbordet var der travlhed med isætning af folk i personvogne og digitalisering af vores resterende lokomotiver. Der blev også optaget en film set gennem førerrummet, hvor klubbens anlæg køres igennem. Det vakte stor begejstring.

Klubbens medlem Carsten Rønnow holdt en temaaften med patinering, hvor han gennemgik patinering af forskellige emner. Det blev holdt i fyrrummet og mange kiggede interesseret forbi.

Carsten er ved at stille op til undervisning Der var mange lydhøre elever Et eksempel på før og efter patinering

Invitation til Banebørstedagen den 9. Juni

Den 24. marts var det igen tid til en kørelørdag, og nu var konceptet ved at være på plads med hvordan det foregår, praktiske forhold og ikke mindst selve kørslen. En rigtig dejlig dag i klubben.

Referat fra Banebørstebyggemøde den 15. Marts

Foråret bød også på en del administrativt arbejde, da forhold omkring EU´s persondataforordning skulle være på plads i maj måned. Det var noget alle skulle igennem og også os som forening.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23. Maj.

Den 29. maj havde vi besøg fra skolen med lærere og børn. Der er altid gang i den ved disse besøg, og vi er glade for at kunne vise vores overboer hvad vi roder med i kælderen.

Siden Sidst 2

Banebørstedagen blev afholdt 9. juni og årets tema var ”post – og rejsegodsvogne”. Et tema der er forholdsvis nemt at indarbejde i planerne og vi kørte da også stort set alle tog med enten en post – eller rejsegodsvogn.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23. Juli.

Vi fik også lavet udsugning i lyskasserne i klublokalet, idet skolens tørretumbler bidrager med fugt i kælderen, og det er vigtigt at vi i klubben får fugten ud.

Sommerferien forløb roligt og efter opstart holdt vi den 18. august Sommerfest hos Torben Valeur.

Siden Sidst 3

Gennem året havde klubbens medlemmer Steffen Dresler og Torben Andersen doneret en hel del materiel, landskabsmaterialer og andet til klubben. Ligeledes fik klubben en stor mængde model – og jernbanerelateret materiale fra afdøde Torben Bejerholm. Alt sammen noget der kan bruges i klubben og dermed har stor værdi for klubben. En del af effekterne og papirerne omhandler klubbens begyndelse.

Referat fra Byggemøde den 6. September

I løbet af året var vi så småt begyndt at se de første eksempler på 3D og laserskæring til brug i klubben. Det er sandsynligvis noget der vil vinde mere frem også i vores klub.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. September.

Fra 4. – 7. oktober var det igen tid til udlandstur, og denne gang gik det til Bremen, Hamburg og Leer. Vi tog med toget til Hamburg og derfra videre til Bremen. Undervejs var der lidt kvaler med køreplanen og et enkelt ikke planlagt skift, men vi nåede da frem. Straks tog vi til hotellet og fortsatte til fods (lettere forsinket) til byens sporvejsmuseum. Her blev vi vist rundt og fik forklaret om sporvejen i Bremen. Fra sporvejsmuseet kørte vi (i sporvogn) til midtbyen og fik en god gang aftensmad.

Næste dag var der heldagstur til Hamburg. Det primære mål var naturligvis MIniaturewunderland som vi straks kørte til. Turens deltagere kunne så vælge om de ville blive der eller tage lidt rundt i Hamburg efterfølgende, men således at alle mødtes til fællespisning om aften. Det gik fint og alle nåede da også fællespisning og kørte hjem i samlet trop til Bremen og hotellet om aftenen.

Lørdagen blev ligeledes brugt på heldagstur, og denne gang til byen Leer hvor Leeraner Miniaturland blev besøgt. Det er et stort anlæg med lokalt islæt og på førstesal har de resterne af det gamle LOXX anlæg fra Berlin. Aftenen blev brugt nær hotellet i Bremen.

Søndag gjaldt det hjemtransporten, men forinden besøgte vi byen Farge, hvor vi skulle se ”Denkort Bunker Valentin”, som er verdens næststørste ruinbunker. Den var enorm og besøget var meget spændende. Herefter gik turen mod Hamburg uden de store problemer. Fra Hamburg skulle vi via Jylland og retur til Næstved, hvilket gav nogle udfordringer og op til 3 timers forsinkelse. Endnu en dejlig tur var til ende og vi fik kørt rigtigt meget i tog.  

Længere beretning fra turen til Bremen / Hamburg / Leer, oktober 2018 af Hans Jørgen Thomsen

Den 25. oktober afholdt vi generalforsamling, og her blev skolestrukturændringerne og naturligvis vores planer om åbent hus også drøftet.

Referat fra klubbens ordinære generalforsamling den 25. Oktober.

Næstved Kommune barslede med ny skolestruktur hvor vores skole skulle lukkes. Vi fremsendte naturligvis høringsbrev til kommunen, skrev til Børne – og Skoleudvalget, havde formanden for Børne - og Skoleudvalget på besøg og sørgede for at invitere pressen på besøg, så også de kunne skrive om os. Vi ville jo nødig glemmes i det store puslespil.

høringssvar til Kommunen i forbindelse med den kommende skolereform

artikel i "Ugeavisen" vedrørende åbent hus i klubben i november måned

Derudover besluttede vi at holde åbent hus alle torsdage i november.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 7. November.

Alle torsdage i november havde vi åbent hus. Der var sat kaffe, kage og sodavand frem og byens borgere inviteret på besøg. Første aften kom der 7, men det skulle vise sig at være stilhed før stormen. Den ene aften var der 80 besøgende, og da måneden var omme havde 220 været forbi klubben. Herligt at vise det frem for så mange. Vores mission med at gøre os synlige har i hvert fald virket.

Siden Sidst 4

Efter de mage åbent hus dage samlede vi kræfter i december og fik holdt juleafslutning.

Månedens Billede

Januar Februar Marts April Maj Juni
Juli August September Oktober November December