2020

Året 2020 blev i sandhed et anderledes år, end vi alle havde forventet, selvom de første par måneder forløb efter planen. Vi holdt en dejlig julefrokost i januar med den vanlige menu og drikkevarer. Hyggeligt som altid og med god stemning.

Vi havde modtaget den nye 3D printer, og der blev lavet forsøg med at printe døre, vinduer og andre småting. Det blev rigtigt godt uden tvivl et værktøj, vi i fremtiden vil få meget stor glæde af.

Den store lasermaskine, som vi også havde fået donoret af Else og Regnar Sommers Fond, kunne vi følge på rejsen fra Kina. Efter beregningerne skulle den komme til Hamburg og derfra til Danmark i februar. Planerne blev dog rykket lidt, således at den i stedet var planlagt til at komme i marts måned.

På grund af lasermaskinens størrelse havde vi lavet en aftale med skolens pedel om at den måtte placeres i hans værksted, og de forberedende arbejder med nedtagning af skillevæg og flytning af høvlebænk osv. blev klaret i slutningen af februar / begyndelsen af marts. På grund af maskines vægt på 325 kg, havde vi i forvejen fået en aftale i stand med vognmandsfirmaet ”Den lille skovmand”, således at maskinen kunne hejses ned i kælderen.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. Februar.

Siden Sidst 1

Onsdag den 04. marts ankom maskinen kl. 8.30 (Niels og Preben modtog den), og den blev i første omgang placeret i pedellens garage i stueplan, da vi først kunne hejse den ned senere på ugen. Fredag den 06. marts var den store dag for nedhejsning og en del medlemmer var mødt op for at hjælpe. Vi var så heldige at det store luftfilter til maskinen blev leveret, mens vi fik kørt selve lasermaskinen fra pedelels garage og hen til ”vores” kældertrappe. Så kunne det også hejses ned. Selve flytningen af maskine fra garagen til kældertrappen gik fint med diverse palleløftere osv. Samtidig med nedhejsningen havde vi med pedellen aftalt at en afretter og en keramikovn skulle hejse op fra kælderen, og køres til Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen, så der blev slået flere fluer med et smæk.

Over middag kom vognmanden og nu skulle der rigtigt arbejdes. Først blev høvl og keramikovnen hejst op. Herefter blev det lasermaskinens tur, og der var ikke meget plads at give af da den skulle ned. Med masen, skubben og afmontering af døre lykkedes det at få den drejet ind, og hevet videre ind i kælderen. Så langt så godt. Herefter blev luftfilteret hejst ned, og vognmanden kørte videre med høvl og keramikovn. Nu var det blot at få lasermasken vrikket ned af transportpallen og ind i værkstedet. Det gik fint men krævede mange folk og kræfter. Da dagen var omme var det hele på plads, og vi kunne køre hjemad efter en god dag.

Lørdag den 07. marts var der undervisning i brug af maskinen. Firmaet, hvor vi havde købt den, sendte to mand der dels fik den indstillet og dels viste hvordan den bruges. En god og lærerig dag, og da den var omme var alt på plads. Allerede denne lørdag havde vi fornemmelsen af at den i medierne omtalte coronavirus nok ville give lidt ændringer i hverdagen, for alle blev opfordret til ikke at give hænder, holde afstand osv.

Lille billede reportage fra modtagelsen af Lasermaskine

Onsdag den 11. marts var der kommet meget mere fokus på coronavirus og bestyrelsen valgte at lukke klubben for en periode. Få timer efter blev stort set hele Danmark lukket ned, så vi valgte at gøre det rigtige.

Umiddelbart forventedes en nedlukning nok kun at være nogle uger, men klubben blev alligevel lukket rigtig ned med fjernelse af affald, tømning af kaffemaskine osv. Det var udmærket at gøre for nedlukningen blev 3 måneder. Vi måtte derfor aflyse køredag, rengøringsdag, Banebørstedag osv. Turen til Stockholm valgte vi også at aflyse, da det allerede kunne ses at den ikke ville være mulig at gennemføre.

Nyhedsbrev 1 fra formanden under coronakrisen  Udsendt på mail den 24 marts.

Nyhedsbrev 2 fra formanden under coronakrisen  Udsendt på mail den 9 april.

Nyhedsbrev 3 fra formanden under coronakrisen  Udsendt på mail den 4 maj.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. Maj.

Nyhedsbrev 4 fra formanden under coronakrisen  Udsendt på mail den 3 juni.

I hele nedlukningsperioden blev kommunikation primært på mail og i telefonen, og da ingen på forhånd vidste hvornår vi kunne komme tilbage, blev der undervejs tænkt og talt meget om dette. Bestyrelsen holdt enkelt møde i slutningen af maj og fik lagt en plan for genåbning, og den 15. juni kunne vi åbne igen (dog med restriktioner).

Besked om genåbning af klubben  Udsendt på mail den 14 juni.

Vejledning for genåbning ag klubben  Udsendt på mail den 14 juni.

Nyhedsbrev 5 fra formanden under coronakrisen  Udsendt på mail den 25 juni.

Da vi igen åbnede, var det således med håndsprit på alle borde, ny opstilling af stole og borde med 2 meters afstand, alle skulle holde 2 meters afstand og kun engangskopper af plast blev anvendt. Vi valgte at holde åbent hver torsdag i juli for at kompensere lidt for lukkeperioden. Efter så lang nedlukning gik den første tid med at tale med hinanden, og alle var naturligt nok lidt forsigtige i forhold til restriktioner osv. Omkring august var vi dog ved at være tilbage både antalsmæssigt og også med at arbejde og køre på anlægget.

I opholdsrummet kunne der kun være 6 personer så de fleste stole og sæder var fjernet Alle steder var der sat skilte op med de gældende retningslinier Fyrrummet og værkstedet blev også taget i brug til små sidegrupper

Referat fra Bestyrelsesmøde den 15. Juli.

Siden Sidst 2

Takkebrev til Else og Regnar Sommers Fond for donation

Lørdag den 22. august var der sommerfest hos Jan. 15 personer deltog og vi havde opsat ekstra store telte, flere borde og lavet det hele så alle sad med god afstand og maden blev håndteret uden andre havde rørt ved den. Det var en hyggelig aften.

Toget på rundtur med kartoffelsalaten Så er der ved at være fyldt op, og til synge "Lorelei"

Referat fra Bestyrelsesmøde den 2. September.

Siden Sidst 3

Søndag den 13. september havde vi en dagsudflugt til det nye Frihedsmuseum i København samt besøg på Brandhøjbanen (Hedeland) og Hedelands Veteranbane. Turen foregik i biler og vi nød frokost i det grønne. Herligt med en tur i dette anderledes år.

Klik på Logoerne

Opfriskning af retningslinjerne for ophold i klubben under coronakrisen  Udsendt på mail den 20 september.

Glæden med klubaftener og klubarbejde varede dog kort for allerede den 26. oktober måtte vi lukke igen pga. coronavirussen. Det betød også at generalforsamlingen 2020 måtte udsættes indtil videre. Vi kunne dog efter lidt planlægning åbne i hold med makimalt 10 personer. Der blev oprettet 3 hold, dvs. mandag aften, onsdag formiddag og torsdag aften, og vi genåbnede derfor 16. november. Det gik fint et par uger, men så måtte medlemmer fra udvalgte kommuner ikke deltage pga. for høj smitterisiko og inden vi fik set os om var landet igen lukket ned.

Ny nedlukning af klubben fra den 26 Oktober  Udsendt på mail den 23 oktober.

Nyhedsbrev 6 fra bestyrelsen under coronakrisen  Udsendt på mail den 30 oktober.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 29. Oktober.

Nu genåbningsplan gældende fra 16 november.  Udsendt på mail den 6 november.

Siden Sidst 4

Klubben lukkede derfor ned torsdag den 10. december efter et meget anderledes og mærkeligt år – og med håbet om et bedre 2021, hvor vi også har 40 års jubilæum.

Nye coronatiltag.  Udsendt på mail den 8 december.

Månedens Billede

Januar Februar Marts April Maj Juni
Juli August September Oktober November December